Nuoriso-valtuusto

Nuorisovaltuusto eli nuva on yleisnimitys nuorten vaikuttajaryhmille, jotka toimivat omissa kunnissaan ajamassa paikallisten nuorten etuja. Alle 18-vuotiailla ei ole Suomessa äänioikeutta, mutta nuorisovaltuuston kautta nuoret pääsevät vaikuttamaan oman kuntansa asiohin. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n kautta nuorisovaltuustot vaikuttavat myös valtion tasolla.

Sivun kursivoitujen sanojen selitykset löytyvät Vaikuttajan sanakirjasta.

Jos meitä kuunnellaan, me ajatellaan, että meidän kunnassa ymmärretään nuoria, ja me palataan tänne joskus asumaan ja ollaan hyviä veronmaksajia.” nuorisovaltuutettu

Nuorilla on lain mukaan oikeus tulla kuulluiksi heitä koskevassa päätöksenteossa sen kaikilla tasoilla aina kunnallisesta valtakunnalliseen. Vaikuttamisen keinoja on monia, ja yksi parhaista on nuorisovaltuustotoiminta. Vuoden 2013 Nuorisobarometrin (s. 28) mukaan nuoret kokevat nuorisovaltuustotoiminnan tehokkaimmaksi vaikutustavaksi äänestämisen jälkeen.

Nuorisovaltuustot ovat aina puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia, usein nuorten itsensä demokraattisin vaalein valitsemia ryhmiä, jotka toimivat kunnan päättäjien ja nuorten välillä. Nuorisovaltuustoilla on muun muassa paikkoja kunnan lautakunnissa. Nuvan koko riippuu kunnan koosta.

Kuntalain 26. pykälän mukaan jokaisen Suomen kunnan tulee perustaa nuorisovaltuusto viimeistään vuonna 2017. Lakimuutoksen ansiosta nuorisovaltuustot saavat vankemman aseman ja entistä vahvemmin äänensä kuuluviin. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. on nuvien valtakunnallinen kattojärjestö, joka tukee nuorisovaltuutettuja ja heidän kanssaan työskenteleviä vaikuttamisessa ja työssään.

Tällä sivulla on tietoa nuorisovaltuustotoiminnasta ja vinkkejä toiminnan kehittämiseen.

 

NUVA-TIETOA

MIKSI NUVALAISEKSI?

NUVAN PERUSTAMINEN

VINKKEJÄ NUVA-TOIMINTAAN

NUVA RY.