Vaikuttaminen

Vaikuttaa voi monella eri tavalla ja moniin eri asioihin. Innostus vaikuttamiseen syntyy usein jostakin epäkohdasta, johon halutaan muutos. Kun haluaa vaikuttaa tiettyyn asiaan, on tärkeää tietää, mikä keino olisi tehokkain ja keneen kannattaisi olla yhteyksissä. Tälle sivulle on koottu tietoa eri vaikuttamistavoista, joista voi valita jokaiseen tarkoitukseen ja jokaiselle henkilölle sopivimman. Valmiiden keinojen lisäksi kannattaa käyttää kuitenkin myös omaa luovuutta ja innovoida omat, juuri itselle sopivat vaikuttamisen tavat.

 

Sivun kursivoitujen sanojen selitykset löytyvät Vaikuttajan sanakirjasta.

Vaikuttamistyössään voi keskittyä tietyn itselle tärkeän asian ajamiseen tai olla mukana vaikuttamassa useampaan kiinnostavaan asiaan. Ammattivaikuttajat, kuten poliitikot, ovat mukana vaikuttamassa moniin eri asiakysymyksiin, mutta myös heillä on yleensä omat kiinnostuksen kohteensa ja erityisosaamisalueensa. Kun erikoistuu tiettyyn teemaan ja kerää osaamista sen sisällä, saa uskottavuutta ja pystyy vaikuttamaan kyseiseen asiaan tehokkaammin. Tähän perustuu muun muassa monien kansalaisjärjestöjen toiminta.

Edustuksellisessa demokratiassa, joka on muun muassa Suomen valtiojärjestys, on keskeisenä vaikuttamiskeinona äänestäminen vaaleissa. Äänestäminen on virallista vaikuttamista; se on vaikuttamiskeino, joka on ylhäältä käsin (kunta, valtio, EU tms.) tarjottu kansalaisille. Muita muodollisia vaikuttamiskeinoja ovat muun muassa kansalaisaloitteet ja lausunnot.

Muodollisten vaikuttamiskeinojen lisäksi on olemassa lukuisa määrä epävirallisia vaikuttamiskeinoja. Tällaiset keinot lähtevät yleensä kansalaisen, ryhmän tai organisaation omasta ideasta, ja monet niistä, kuten erilaiset kampanjat, ovat hyviksi todettuina jääneet vakiintuneiksi vaikuttamistavoiksi.

 

VIRALLISET TAVAT

EPÄVIRALLISET TAVAT

VIESTINTÄ & MEDIA