Erilaisia järjestöjä

Järjestöllä tarkoitetaan ihmisten tai yhteisöjen tiettyä tarkoitusta varten muodostamaa yhteenliittymää. Tarkoitus, jota varten järjestö on perustettu, voi olla mikä tahansa, kunhan se toimii lain puitteissa. Suomessa erilaisia järjestöjä on tuhansia.

Sanoja järjestö ja yhdistys käytetään pitkälti toistensa synonyymeina. Sanoissa on pieniä eroja: järjestöllä viitataan usein yleisemmin kansalaisyhteiskunnan toimijoihin, kun taas yhdistys on hallinnollinen termi. Usein puhutaankin järjestökentästä, jota ohjailee yhdistyslaki.

Yhdistyksen voi perustaa yhteisen tarkoituksen toteuttamista varten, kunhan tarkoitus on hyvien tapojen ja lakien mukainen. Erilaisia järjestöjä onkin Suomessa olemassa hyvin moneen eri tarkoitukseen. Puolueet ovat yksi esimerkki järjestöistä, joilla on hyvin vakiintunut asema ja tarkoitus. Muita yhteiskunnallisesti merkittäviä järjestöjä ovat muun muassa työmarkkinajärjestöt, sosiaali- ja terveysjärjestöt, nuorisojärjestöt ja opiskelijajärjestöt.

Kun samaan järjestöyhteisöön kuuluu useampi yhdistys, niillä voi olla kattojärjestöjä. Kunnassa tällainen kattojärjestö on usein nimetty aluejärjestöksi, maakunnassa piiriksi ja valtiotasolla liitoksi. Jos olet jäsenenä jossakin paikallisessa yhdistyksessä, kuten puolueen nuorisojärjestössä, saatat kuulua samalla myös kyseisen järjestön aluejärjestöön, piiriin ja liittoon. Järjestöillä, jotka toimivat kaikilla näillä tasoilla, on yleensä ainakin yksi työntekijä; niiden toiminta vaatii jatkuvaa hallinnon, talouden ja viestinnän ylläpitoa.

Kattava hakemisto suomalaisista järjestöistä löytyy Kansalaisfoorumin sivuilta.