Miksi nuvalaiseksi?

”Meillä on hyvät valmiudet ottaa kantaa asioihin, ja siksi meitä kuunnellaan. Juuri tämä asiantuntemus on se tärkeä juttu meille.” ‒ nuorisoedustajiston puheenjohtaja

Nuorilla on oikeus vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon, näin sanoo lakikin. Tänään tehtävät päätökset vaikuttavat väistämättä tulevaisuuteen, minkä vuoksi on tärkeää, että tulevaisuuden aikuiset pääsevät vaikuttamaan omaan elämäänsä vaikuttaviin päätöksiin. Tehokkain keino vaikuttaa on osallistua jonkin sellaisen ryhmän toimintaan, jolla on ammattitaitoa ja kontaktit vaikuttaa asioihin. Omassa kotikunnassasi tällainen ryhmä on nuorisovaltuusto.

Oman kotikuntasi asioista päätetään kunnanvaltuustossa, kunnanhallituksessa, lautakunnissa ja työryhmissä. Nämä toimielimet ovat niitä, jotka päättävät esimerkiksi kunnan tieverkosta, kouluista, harrastusmahdollisuuksista ja muista palveluista.

Varsinkin pienissä kunnissa on usein tilanne, että nuorilla ei ole yhteistä tilaa tai tekemistä. Nuorisovaltuusto voi paitsi esittää kuntaa kehittämään nuorille ajanvietettä tai laittaa pystyyn sellaista itse. Nuorisovaltuusto toimii siltana kunnan nuorten ja päätöksentekijöiden välillä tuoden nuorten näkemykset päätöksentekijöiden tietoon. Nuorisovaltuustossa oppii todella paljon taitoja, joita jokainen tarvitsee myöhemmin elämässään. Asioihin pääsee vaikuttamaan ja bonuksena pääsee osaksi samanhenkisten nuorten porukkaa.

Tällä hetkellä noin kolmessa neljästä Suomen kuntia on oma nuorisovaltuusto tai muu vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. Vuonna 2017 nuorisovaltuusto tulee olemaan jokaisessa Suomen kunnassa. Tämän ansiosta jokaiselle suomalaiselle nuorelle tarjoutuu mahdollisuus osallistua oman kuntansa nuorisovaltuuston toimintaan. Tämä on ehdottomasti mahdollisuus, joka kannattaa hyödyntää!

 

MITÄ PITÄÄ TIETÄÄ?

Kun lähtee mukaan nuorisovaltuuston toimintaan, on kimmokkeena usein halu vaikuttaa oman kotikunnan ja nuorten asioihin. Varsinkin suureen joukkoon mahtuu monenlaisia ihmisiä, ja nuorten erilaisuus onkin nuorisovaltuuston rikkaus! Mielipiteet ja motivaatiot eroavat toisistaan. Jotkut haluavat aloittaa poliitikon uransa nuorisovaltuustosta, jotkut saattavat olla vain etsimässä uusia kavereita ja tekemistä. Erilaisistakin ihmisistä koostuvat nuvat hioutuvat yleensä kiinteäksi yhteisöksi.

Jotta nuorisovaltuustoon voi päästä, on otettava selvää, miten ja milloin sinne valitaan jäseniä. Noin puolessa nykyisistä nuorisovaltuustoista jäsenet valitaan vaaleilla. Jos ehdokkaita on vähemmän kuin paikkoja nuvassa, vaaleja ei järjestetä, vaan kaikki halukkaat pääsevät mukaan. Joissakin kunnissa vaaleja ei pidetä, vaan nuorisovaltuustoon voi esimerkiksi hakea hakemuksella. Joillakin paikkakunnilla nuvaan valitaan oppilaskunnista edustajat, ja osassa kunnista kaikki halukkaat pääsevät automaattisesti mukaan ilman erillistä valintaa.

Uuteen porukkaan ja ehdolle lähteminen nuorisovaltuustoon vaatii tietenkin ripauksen uskallusta, mutta se on askel, joka kannattaa ehdottomasti ottaa. Nuvaan mahtuu niin rohkeita ja ulospäin suuntautuneita kuin omissa oloissaan viihtyviä nuoria. Kaikilla on omat vahvuutensa, ja paras tilanne on, jos kaikkien erilaiset taidot osataan hyödyntää. Missään nimessä ei tarvitse miettiä, etteikö mukaan mahtuisi tai sopisi.

Nuvassa ja järjestötoiminnassa ylipäätään oppii tekemällä. Mitään erityistä tietoa tai taitoa ei nuorisovaltuuston toiminnassa aluksi tarvitse, vain motivaatiota, innostusta ja uskallusta kokeilla ja oppia! Hyvä on tietysti tiedostaa, mihin lähtee mukaan. Jokainen voi aina osallistua sillä tavoin kuin tahtoo, mutta toki nuvatkin tarvitsevat toimiakseen erityisesti aktiivisia jäseniä.