Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. eli Nuva ry. on nuorten osallisuuden asiantuntija. Vuonna 1998 perustettu järjestö toimii Suomen nuorisovaltuustojen ja muiden vastaavien nuorten vaikuttajaryhmien edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. Nuva ry. edistää nuorisovaltuustojen asemaa ja parantaa nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa.

TIETOA LIITOSTA

Suomen nuorisovaltuustojen liitto ry. (Nuva ry.) on Suomen kunnissa toimivien nuorisovaltuustojen ja muiden vastaavien nuorten vaikuttajaryhmien kattojärjestö. Liitto perustettiin vuonna 1998, ja se on toimintavuosiensa aikana laajentanut ja ammattimaistanut toimintaansa huomattavasti. Olemme nuorten osallisuuden asiantuntija.

Nuoret ovat ryhmä, joita tulee lain mukaan kuunnella heitä koskevassa päätöksenteossa. Laki on kuitenkin ylimalkainen: siinä ei määritellä, miten ja kuinka paljon nuorten näkemyksiä tulee päätöksenteossa ottaa huomioon. Nuva ry tukee nuoria vaikuttajia vaikuttamistyössä ja antaa siihen neuvoja niin kunta- valtakunta- kuin kansainväliselläkin tasolla.

Liiton ykköstavoitteita on ollut saada kuntalakiin kirjaus, että jokaisessa Suomen kunnassa tulee olla nuorisovaltuusto. Tämä tavoite saatiin täytettyä vuonna 2015. Uusia tavoitteita on lyöty lukkoon ja työ niiden toteuttamiseksi on aloitettu. Nuva ry. tulee jatkossa olemaan yhä keskeisempi toimija nuorisopolitiikassa ja nuorten vaikuttajien tukemisessa.

Nuva ry. on yksi iso perhe. Ajamme toiminnassamme yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta. Vaikka toimijamme ovat ympäri Suomea, nuva-toimijat pitävät kiinteästi yhtä esimerkiksi liiton tapahtumissa. Nuva ry:n toiminnassa on syntynyt elämänpituisia ystävyyssuhteita.

Nuva ry:n jäsenyys kannattaa! Lue lisää täältä!

PÄÄTÖKSENTEKO

Liiton korkein päättävä elin on liittokokous, joka kokoontuu kerran vuodessa. Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (talous, toimintakertomus ja -suunnitelma) sekä valitaan seuraavan vuoden luottamushenkilöt. Liittokokous on koko viikonlopun kestävä tapahtuma, jossa koko Suomen nuorisovaltuustotoimijat kerääntyvät yhteen.

Toimintavuoden aikana liiton päätöksentekoa hoitaa liiton luottamushenkilöt eli liittohallitus. Liittohallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja yleensä neljä jäsentä. Liittohallituksella on merkittävä rooli siinä, mihin suuntaan ja millä tavoin liiton toimintaa viedään. Jokaisella liittohallituksen jäsenellä on oma vastaavuusalueensa. Liittohallitukseen jäsenyys ja erityisesti puheenjohtajistossa toimiminen ovat arvokasta kokemusta, ja monesti halukkaita luottamushenkilöiksi onkin runsaasti.

Jos haluat lähteä ehdolle liittohallitukseen, ole ensisijaisesti yhteyksissä omaan nuvaasi ja kokeneisiin toimijoihin, jotka osaavat neuvoa sinua kampanjoinnissa ja muissa käytänteissä.

PIIRIT

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:llä on kahdeksan piirijärjestöä, jotka vastaavat kukin oman toiminta-alueensa nuorisovaltuustojen tukemisesta. Piirijärjestöjen tarkoituksena on huolehtia nuorisovaltuustojen toimintaedellytyksistä alueellisella tasolla ja lisätä yhteistyötä piirin alueella toimivien nuorisovaltuustojen välillä.

Jos haluat astua nuvatoiminnassa omasta nuorisovaltuustostasi seuraavalle tasolle, on luonteva askel eteenpäin siirtyä oman piirin aktiiviksi. Piirillä on piirihallitus, joka johtaa piirin toimintaa. Piirihallitus nimeää edustajansa piirineuvostoon, johon osallistuu edustaja, yleensä puheenjohtaja, kaikista piireistä.

Piiritoiminnassa pääsee mukaan kehittämään oman alueensa nuvatoimintaa sekä auttamaan perustettavia ja vahvistettavia nuorisovaltuustoja. Piiritoimijana oppii nuvatoimintaa laajemmasta perspektiivistä ja pääsee organisoimaan isompaa järjestökenttää. Monet piiritoimijat ovat päätyneet liiton hallitukseen ja muihin merkittäviin yhteiskunnallisiin tehtäviin.

Vaikute.netissä on oma osio liiton piiritoimijoille. Kirjaudu täältä piiritoimintaoppaaseen.

LIITON TAPAHTUMAT

Olit sitten jo kokenut nuorisovaltuutettu tai vasta-alkaja, aina kannattaa lähteä mukaan Nuva ry:n tapahtumiin! Tapahtumissa pääsee tutustumaan muualta Suomesta saapuviin nuva-toimijoihin: vaihtamaan kokemuksia nuva-toiminnasta ja saamaan uusia kavereita. Nuorisovaltuustosta nousee huomattava määrä ihmisiä yhteiskunnan tärkeille paikoille, ja Nuva ry:n tapahtumat ovatkin mahtava mahdollisuus päästä verkostoitumaan jo nuorisovaltuustoaikana.

Aktiivipäivät ABC on Nuva ry:n valtakunnallinen koulutustapahtuma, joka on suunnattu vasta vähemmän aikaa nuorisovaltuustotoiminnassa mukana olleille nuorisovaltuutetuille. Viikonlopun mittaisessa tapahtumassa käydään läpi nuorisovaltuustotoiminnan keskeiset kulmakivet ja opitaan vaikuttamistyön perusteet.
Aktiivipäivät HC on järjestömme valtakunnallinen koulutustapahtuma, joka on suunnattu jo hieman pidemmän aikaa nuorisovaltuustotoiminnassa vaikuttaneille jäsenillemme. Viikonlopun mittainen Aktiivipäivät HC kokoaa kerran vuodessa yhteen nuorisovaltuutettuja ympäri Suomen keskustelemaan ja kouluttautumaan.

Paikalliset koulutukset ovat osa liiton koulutustarjontaa. Lisätietoa niistä on täällä.

TOIMISTO

Liitolla on kaksi päätoimista työntekijää: pääsihteeri ja järjestösihteeri. Lisäksi liitolla on yleensä hanketyöntekijöitä, jotka tekevät jotakin tiettyä projektia. Liiton puheenjohtaja työskentelee ison osan viikosta liiton toimistolla tai edustamassa liittoa eri puolilla Suomea. Myös varapuheenjohtajat ja liittohallitus työskentelevät ajoittain toimistolla.

Toimisto sijaitsee Helsingin Punavuoressa osoitteessa Punavuorenkatu 2Aa ja on avoinna arkisin klo 10‒16.