Arvioi nuvasi toimintaa

Tällä testillä pääsee arvioimaan oman nuvansa toimintaa ja sen osa-alueita. Voitte tehdä testin yhdessä nuvalaisten kanssa. Testin voi tehdä myös yksin ja verrata myöhemmin omia vastauksiaan muiden vastauksiin. Näin saa näkemystä siitä, miten nuvalaisten arvioinnit toiminnasta mahdollisesti eroavat toisistaan.

HUOM! Valitse kustakin kysymyksestä vain yksi vastausvaihtoehto!