Tiedostopankki

Tervetuloa tiedostopankkiin! Sivulle on koottu nuorille vaikuttajille, heidän kanssaan työskenteleville ja järjestötoimijoille hyödyllistä materiaalia. Oletko Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n jäsen? KIRJAUDU SISÄÄN ja saat käyttöösi laajemman materiaalitarjonnan.

YLEISIÄ OHJEITA

Materiaalit ovat doc-, xls-, ppt- tai pdf-muotoisia. Näistä kolme ensimmäistä ovat tiedostotyyppejä, joiden tarkasteluun ja käyttöön tarvitset Office-ohjelmiston. Nämä tiedostot ovat muokattavissa, ja voit hyödyntää niitä tarpeittesi mukaan. Pdf-muotoiset tiedostot eivät ole muokattavia. Voit ottaa niistä mallia tai tulostaa ne sellaisenaan käyttöösi.

Tiedoston nimessä lukee, onko kyseessä mallina vai pohjana toimiva tiedosto. Osa tiedostoista on ohjeita tai ne sisältävät ohjeen. Kaikki pohjana toimivat tiedostot ovat muokattavia. Mallitiedostoissa on esimerkkinä kuvitteellinen nuorisovaltuusto, osassa kuvitteellinen Nuva ry:n piirijärjestö. Osa mallitiedostoistakin on muokattavia (Office-tiedostot), jolloin voit poistaa esimerkkijärjestön tiedot ja logon ja korvata ne oman nuvasi/yhdistyksesi tiedoilla ja logolla.

Pohjatiedostoihin on merkitty, mihin kohtiin voit kirjoittaa oman yhdistyksesi/nuvasi tiedot ja lisätä logon. Nämä tunnistetiedot sijaitsevat doc-tiedostoissa ylä- ja alatunnisteessa. Saat ne auki kaksoisklikkaamalla ylä- tai alatunnisteen alueella tai valitsemalla Wordin hallintapaneelista Lisää -> Ylä- ja alatunniste -> Muokkaa ylä- ja alatunnistetta.

Voit poistaa logomallina olevan kuvan kaksoisklikkaamalla kuvaa ja painamalla ”delete”. Jos tämä ei onnistu, klikkaa kuvan yläpuolella olevaa vihreää palloa ja paina ”delete”. Vihreä pallo näkyy vain, jos kuva on aktivoituna (kaksoisklikattuna). Jos virheä pallo näkymän yläreunan ulkopuolelle eikä siksi ole näkyvissä, siirrä kuvaa alaspäin. Oma logokuva kannattaa rivittää tiiviiksi, jotta teksti ei häiriinny, kun liikuttelet kuvaa: klikkaa kuvan kohdalla hiireän oikealla näppäimellä -> Rivitä teksti -> Tiivis.

HUOM! Materiaalit ovat vapaasi kaikkien organisaatioiden käytettävissä, mutta yhteisöillä saattaa olla myös omia asiakirjoja ym., joita ne toiminnassaan käyttävät ja jotka ne yksinomaisesti hyväksyvät käytettäviksi. Varmista siis aina ensin, että organisaatioillasi ei ole käytössä omia asiakirjoja ja lomakkeita tai että organisaatiosi hyväksyy myös muunlaiset asiakirjat ja lomakkeet kuin omansa ennen kuin käytät tarjoamiamme materiaaleja!

NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖT

Nuorisovaltuuston toimintasääntömallin avulla nuorisovaltuusto voi helposti kirjoittaa uudet säännöt tai päivittää vanhat säännöt.

Toimintasääntö-MALLI

ASIAKIRJA

Asiakirjapohja-tiedostoa voi käyttää minkä tahansa asiakirjan työstämiseen.

AsiakirjaPOHJA.doc

 

MUISTIO

Muistio kirjoitetaan tapaamisesta/neuvottelusta/palaverista, johon ei ole laadittu esityslistaa. Muistio on vapaamuotoisempi kuin pöytäkirja, mutta siitäkin tulee selvästi ilmetä asiat, joita on käsitelty ja sovittu, sekä tapaamisen ajankohta ja osallistujat.

MuistioPOHJA.doc

 

KOKOUSMATERIAALIT

Kokous kutsutaan koolle kokouskutsulla. Jos kokouksissa on aina samat osallistujat, voidaan pitää nimenhuuto, jossa apuna on nimenhuutolista. Osallistujien nimet voi myös kerätä listaan kokouksessa. Esityslista on kokouksen työjärjestys. Valtakirjalla yhdistys ym. valtuuttaa itselleen edustajan esim. piirin tai liiton kokoukseen. Pöytäkirjaan kirjataan kokouksen kulku ja päätökset. Päätösasiakirja voidaan laatia päätöksestä, kun siitä halutaan antaa virallinen tieto henkilölle tai yhteisölle, jota päätös koskee.

HUOM! Muista, että kokousmateriaaleissa tulee aina näkyä oikea päivämäärä, jolloin kokous pidetään /on pidetty! Muista laillisuus ja päätösvaltaisuus!

KokouskutsuMALLI.doc

NimenhuutolistaPOHJA.doc

EsityslistaPOHJA.doc

ValtakirjaPOHJA.doc

PöytäkirjaPOHJA.doc

PäätösasiakirjaPOHJA.doc

 

TALOUS

Budjetti eli talousarvio tehdään koko toimintavuodelle. Myös yksittäiselle tapahtumalle voi tehdä oman budjetin. HUOM! Muista käyttää talousarvion tekemisessä aina organisaatiosi omaa tilikarttaa, jos sellainen on käytössä!

Matka- ja kulukorvauslomakkeita tarvitaan, kun organisaatio korvaa matka- ja muita kuluja vaikkapa koulutuksen tai tapahtuman yhteydessä. Jäsen tms. henkilö maksaa matkansa ym. kulunsa ensin itse ja hakee sitten korvausta organisaatiolta.

Nuvan budjetti -MALLI.xls

Tapahtuman budjetti -MALLI.xls

KululaskuPOHJA.doc

MatkalaskuPOHJA.doc

Ohje korvauslomakkeiden täyttämiseen -POHJA.doc

 

YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN

Yhdistyksen perustamisesta on laadittava perustamiskirja, joka toimitetaan yhdistyksen sääntöjen kanssa Patentti- ja rekisterihallitukseen. Lisätietoja yhdistyksen perustamisesta on PRH:n sivuilla.

Yhdistyksen perustamiskirja -POHJA.doc

 

VUOSIKELLO

Vuosikello on suunnitelma toimintavuoden aikataulusta. Vuosikellopohja on valmiina Power Point -esityksessä, ja siihen voi tarpeen mukaan lisätä dioja. Pystyt kirjoittamaan grafiikkaan kaksoisklikkaamalla haluamaasi kohdetta.

VuosikelloPOHJA.ppt

 

KOULUTUKSET

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n yleisesittely on Prezi-muotoinen ja toimii selaimessa. Muut koulutusmateriaalit ovat Power Point -diaesityksiä, ja niitä voi muokata oman tarpeensa mukaan.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n yleisesittely

Kokoustekniikka.ppt

Viestintä ja tiedottaminen.ppt

Nuorisovaltuuston perustaminen.ppt

 

TAPAHTUMAT

Paneelin/keskustelutilaisuuden mallissa on aihe-esimerkki, josta voi järjestää paneelin tai keskustelutilaisuuden. Kattavat ohjeet vaalipaneelin toteutukseen löytyy Valtikasta.

Järjestyssääntöjä ja palautelomaketta voi hyödyntää minkä tahansa tapahtuman yhteydessä.

Paneeli-/keskustelutilaisuusMALLI

Tapahtuman järjestyssäännöt -MALLI.doc

Tapahtuman ja koulutuksen palautelomake -POHJA.doc

 

 HUOLTAJAN SUOSTUMUS

Tapahtumien järjestäjät voivat täyttää tähän valmiiseen lomakkeeseen yhteys- ja muut tietonsa ja jakaa lomaketta ennen tapahtumaa alaikäisille osallistujille, jotka palauttavat lomakkeen allekirjoitettuna viimeistään tapahtumassa. Muista jakaa liitteenä tapahtuman järjestyssäännöt (ks. yllä)!

Huoltajan suostumus -lomakePOHJA.doc

 

Haluatko jakaa oman hyväksi havaitun asiakirjasi, diaesityksesi, videosi ym. muiden käyttöön? Lataa tiedostosi Vaikute.netiin!

Tiedostolataus

  • Pudota tiedostot tähän tai

HUOM! Lataamalla tiedostosi hyväksyt, että Vaikute.net saa julkaista sen. Vaikute.netin ylläpito saattaa muokata tiedostojen sisältöä ja ulkonäköä.

OSALLISUUSOPAS

Tämän oppaan on tuottanut Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. yhteistyössä Kuntaliiton, Allianssin, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä CIMO:n hallinnoiman Youth in Action -hankkeen kanssa. Kunnioitathan tekijänoikeuksia. Vain katselukäyttöön, ei kopiointia.

NUORISOVALTUUSTO-
TOIMIN

Tämän oppaan on tuottanut Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry. Oppaan painamisen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Kunnioitathan tekijänoikeuksia. Vain katselukäyttöön, ei kopiointia.